NIEUWSFLITS van Stichting Democratisering G-buurt/Kerngroep G-buurt 2 april 2020

Beste bewoners, beste allen,

Nog midden in het verwerkingsproces over het zo plotselinge overlijden van de voorzitter van de stichting zijn wij geconfronteerd met een uiterst pijnlijke, onplezierige ontwikkeling die ons voor vele vragen plaatst.

Wij stellen u als bewoners en ondernemers van de G-buurt op de hoogte van het langs digitale weg onrechtmatig overschrijven van een totaalbedrag van euro 96.479,07 door de voormalig voorzitter in de week voorafgaand aan haar overlijden op 15 maart 2020. De overschrijvingen zijn gedaan op een aantal rekeningen en er zijn een aantal aankopen gedaan. Omdat het hier om vermissing van subsidiegeld gaat is aangifte gedaan bij de politie. Het stadsdeel Zuidoost als subsidiegever is direct op de hoogte gesteld. Beide acties zijn gebeurd op vrijdag 27 maart jl., de dag dat wij door de penningmeester van de stichting op de hoogte werden gebracht van deze door ons als nachtmerrie ervaren zo ingrijpende ontwikkeling.

Het onderzoek hoe dit kon gebeuren is in gang gezet. Onder andere is hiervoor een jurist aangetrokken om ons hierbij te helpen.

De zaak is ingewikkeld en het onderzoek zal tijd nemen. Wij doen een beroep op u om geduld te hebben wat de resultaten van dit onderzoek zullen opleveren aan feiten.

Zoveel als mogelijk proberen wij zorgvuldig en terughoudend te werk gaan, omdat de achtergrond waartegen dit heeft plaatsgevonden treurig is. Ook proberen wij de privacy van het gezin met drie schoolgaande kinderen voor zover mogelijk te bewaken. In dit opzicht doen wij een beroep op de bewoners dit ook te doen.

Wij kunnen ons indenken dat voor menig bewoner, evenals voor ons, dit een schok is. Misschien is er behoefte aan contact en gesprek. Rekening houdend met de landelijke richtlijnen in deze periode van het coronavirus openen wij enkele mogelijkheden om met ons in contact te treden.

Dit kan op ons e-mail adres stgdemogbuurtzo@gmail.com  U kunt ook ons bellen op 0682055585 op kantooruren op maandag 6 april van 11:30 uur tot 13 uur.

Afhankelijk hoeveel bewoners ons benaderen overwegen wij om komende week persoonlijke gesprekken mogelijk te maken. We denken dan aan gesprekken van maximaal drie bewoners met een of twee leden van de kerngroep en de voorzitter a.i. van de stichting op onze locatie Egeldonk 50. Als die behoefte er blijkt te zijn dan volgt hierover nadere informatie.

Ook kan het zijn dat er behoefte is om met een meer professioneel persoon te spreken of juist iemand die niet uit de G-buurt komt. In dat geval kan u contact opnemen met Slachtofferhulp, telefoon 088  366 05 57  of via e-mail adres noordwest@slachtofferhulp.nl  Ook daar vindt u ongetwijfeld een luisterend oor als u problemen ondervindt bij de verwerking van deze twee schokkende gebeurtenissen binnen zo’n korte tijd.

Tot slot willen wij het hebben over de verantwoording naar de subsidiegever en naar u als bewoners van de G-buurt. Immers zijn de gelden bedoeld voor de uitvoering van activiteiten door bewoners en voor taakstellingen voor onze buurt, zoals beschreven in het Plan van aanpak G-buurt. Wij gaan daarmee door, zolang u ons meehelpt bij de uitvoering. Voor en door bewoners blijft de inzet.

Met hartelijke groet,

Stichting Democratisering G-buurt/Kerngroep G-buurt 

Voorlichting Aardgasvrij Geerdinkhof

De bewonersvereniging Geerdinkhof heeft voor 19 september een bewonersavond georganiseerd rond het thema aardgasvrij.

De aandacht voor dit onderwerp is groot. De opkomst verraste het bestuur een beetje. Dus moesten uit verschillende lokalen nog wat stoelen worden bijgesleept.

De twee sprekers (Baudouin Knaapen/Stichting !WOON en Anne Stijkel/Cocratos) hebben een update gegeven van de stand van zaken.

De presentatie van Baudouin ziet u hier.
De presentatie van Anne ziet u hier.

Buurtwarmtenetwerk Maldenhof? Plannen in 2015…..https://vimeo.com/122737186

Op bezoek naar de proefinstallatie hogedrukvergister in Heerenveen 3-9-2019https://www.youtube.com/watch?v=r8ES1_mN52w&feature=youtu.be

 www.gaasperdamsgroengas.nl voor de actuele info over project Gaasperdams GGQF.

Voor informatie van Stichting !WOON www.wooninfo.nl

Aan het einde van de bijeenkomst is besloten dat er een groep bewoners voorstellen gaat onderzoeken om zelf regie te houden over de transitie. De vragen die hierbij worden onderzocht zijn:

  1. Welke oplossingen zij voor Geerdinkhof geschikt om te onderzoeken?
  2. Op welke wijze kunnen wij draagvlak krijgen voor een of meerdere opties?
  3. Hoe gaan wij ons proces zelf inrichten?
De voorzitter aan het woord

Deze werkgroep zal worden ondersteund door Stichting !WOON, Cocratos en de regisseur aardgasvrij voor de G-Buurt (Sander Willemsen).
In 2021 moet voor alle wijken een warmte plan klaar liggen. Bewoners hebben tot die tijd de mogelijkheid zelf met voorstellen te komen. Geerdinkhof wil zelf zoveel mogelijk de regie in handen houden.

Geen bewoner van Geerdinkhof en wilt u toch een dergelijke presentatie voor uw buurt organiseren? U kunt dan contact opnemen met b.knaapen@wooninfo.nl

Amsterdamse subsidies voor het aardgasvrij maken vindt u hier
Leningen van het duurzaamheidsfonds
Of van de Energielening

Bewonerscommissie voor Gravestein

Woensdag 1 mei is er een bijeenkomst geweest waarbij een initiatiefgroep de medebewoners van Gravestein heeft uitgenodigd om te komen tot een bewonerscommissie.

Na een korte uitleg over de zin en onzin van een bewonerscommissie, hebben de drie initiatiefnemers zich voorgesteld. Zij hebben andere bewoners uitgenodigd om mee te doen. Er hebben zich spontaan mensen aangemeld om de commissie te versterken dan wel om in een werkgroep plaats te nemen.

Via de site houden wij u op de hoogte van de vorderingen.
De bewonerscommissie is bereikbaar onder gravestein@bewoners-g-buurt.nl.

Participatie Nelson Mandelapark

De witte container staat er. Dit is het infopunt van de gemeente over het park. Open onder voorbehoud op maandag en donderdag van 12:00 tot 14:00. Ingang Gooise Kant van het park.

“In 2005 is voor het Nelson Mandelapark een stedenbouwkundig plan en een bestemmingsplan opgesteld. Hierin stonden woningen aan de randen van het park en een ontwerp voor het park zelf.  Door de crisis is dat plan alleen nooit uitgevoerd. De woningen zijn er nooit gekomen. Wel is het Nelson Mandelapark in 2011 aangelegd. Het gemeentebestuur heeft nu opdracht gegeven om de woningen aan de rand(en) van het park alsnog te bouwen.  Omdat het oude plan al meer dan tien jaar oud is, wordt dit plan aangepast  aan de ambities en opgaven van deze tijd. Dat doen we niet alleen voor de woningen, maar ook voor het park zelf. Nu er ook woningen komen, zien we het als een kans om nog eens goed te kijken naar wat gebruikers van het park vinden en waar zij nog kansen voor verbetering zien.”

Kijk ook op www.amsterdam.nl/nelsonmandelapark/informatiepunt