NIEUWSFLITS van Stichting Democratisering G-buurt/Kerngroep G-buurt 2 april 2020

Beste bewoners, beste allen,

Nog midden in het verwerkingsproces over het zo plotselinge overlijden van de voorzitter van de stichting zijn wij geconfronteerd met een uiterst pijnlijke, onplezierige ontwikkeling die ons voor vele vragen plaatst.

Wij stellen u als bewoners en ondernemers van de G-buurt op de hoogte van het langs digitale weg onrechtmatig overschrijven van een totaalbedrag van euro 96.479,07 door de voormalig voorzitter in de week voorafgaand aan haar overlijden op 15 maart 2020. De overschrijvingen zijn gedaan op een aantal rekeningen en er zijn een aantal aankopen gedaan. Omdat het hier om vermissing van subsidiegeld gaat is aangifte gedaan bij de politie. Het stadsdeel Zuidoost als subsidiegever is direct op de hoogte gesteld. Beide acties zijn gebeurd op vrijdag 27 maart jl., de dag dat wij door de penningmeester van de stichting op de hoogte werden gebracht van deze door ons als nachtmerrie ervaren zo ingrijpende ontwikkeling.

Het onderzoek hoe dit kon gebeuren is in gang gezet. Onder andere is hiervoor een jurist aangetrokken om ons hierbij te helpen.

De zaak is ingewikkeld en het onderzoek zal tijd nemen. Wij doen een beroep op u om geduld te hebben wat de resultaten van dit onderzoek zullen opleveren aan feiten.

Zoveel als mogelijk proberen wij zorgvuldig en terughoudend te werk gaan, omdat de achtergrond waartegen dit heeft plaatsgevonden treurig is. Ook proberen wij de privacy van het gezin met drie schoolgaande kinderen voor zover mogelijk te bewaken. In dit opzicht doen wij een beroep op de bewoners dit ook te doen.

Wij kunnen ons indenken dat voor menig bewoner, evenals voor ons, dit een schok is. Misschien is er behoefte aan contact en gesprek. Rekening houdend met de landelijke richtlijnen in deze periode van het coronavirus openen wij enkele mogelijkheden om met ons in contact te treden.

Dit kan op ons e-mail adres stgdemogbuurtzo@gmail.com  U kunt ook ons bellen op 0682055585 op kantooruren op maandag 6 april van 11:30 uur tot 13 uur.

Afhankelijk hoeveel bewoners ons benaderen overwegen wij om komende week persoonlijke gesprekken mogelijk te maken. We denken dan aan gesprekken van maximaal drie bewoners met een of twee leden van de kerngroep en de voorzitter a.i. van de stichting op onze locatie Egeldonk 50. Als die behoefte er blijkt te zijn dan volgt hierover nadere informatie.

Ook kan het zijn dat er behoefte is om met een meer professioneel persoon te spreken of juist iemand die niet uit de G-buurt komt. In dat geval kan u contact opnemen met Slachtofferhulp, telefoon 088  366 05 57  of via e-mail adres noordwest@slachtofferhulp.nl  Ook daar vindt u ongetwijfeld een luisterend oor als u problemen ondervindt bij de verwerking van deze twee schokkende gebeurtenissen binnen zo’n korte tijd.

Tot slot willen wij het hebben over de verantwoording naar de subsidiegever en naar u als bewoners van de G-buurt. Immers zijn de gelden bedoeld voor de uitvoering van activiteiten door bewoners en voor taakstellingen voor onze buurt, zoals beschreven in het Plan van aanpak G-buurt. Wij gaan daarmee door, zolang u ons meehelpt bij de uitvoering. Voor en door bewoners blijft de inzet.

Met hartelijke groet,

Stichting Democratisering G-buurt/Kerngroep G-buurt 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *